LUPA BOX v.2

Ovládací elektronika je umístěna v boxu ze stolního PC (Dell Optiplex 960). Jednotlivé komponenty jsou v boxu přehledně uspořádány zejména s ohledem na optimální chlazení driverů a minimalizaci kabeláže. Tlačítko původně sloužící k zapínání počítače je využito pro přepínání módů ovládání vřetene, viz. podrobný popis v sekci příslušenství.

Kromě základních komponent obsahuje box také regulátor vřetene. Regulátor a vřeteno je sestava, vřeteno nelze použít bez regulátoru a stejně tak regulátor nelze použít pro jiný typ vřetene.

Elektronika se propojuje se strojem kabely:

  • 4x 4-žilový kabel – krokové motory
  • 1x 4-žilový kabel – napájení vřetene a osvětlení portálu (aby nedošlo k záměně s kabely krokových motorů je tento kabel zakončen 5-pinovým konektorem)
  • 1x stíněný 9-žilový signálový kabel – home spínače, dotyková sonda atd. (standardní RS232 kabel)

Počítač se k elektronice připojuje standardním USB kabelem.

Čelní panel s hlavními ovládacími prvky. Modře podsvícené tlačítko vlevo nahoře přepíná módy vřetene, čísla indikují vybraný mód. Potenciometr pro manuální nastavení otáček. Modrý vypínač ovládá LED osvětlení portálu. Červeně podsvícený hlavní vypínač 230V. Mřížka nad ovládacími prvky kryje odvod větracího vzduchu.
Na zadním panelu jsou umístěny konektory pro připojení kabelů. Zleva: Signálový kabel (koncové spínače, estop, Z dotyková sonda atd.), USB (připojení k PC), 5-pin kabel vřeteno+LED, 4x 4-pin kabely připojení krokových motorů, zásuvka 230V, nahoře tlačítko RESET s LED signalizací sepnutí. Otvory v panelu slouží pro částečný odvod větracího vzduchu.
Jednotlivé komponenty jsou přehledně uspořádány. Arduino UNO s CNC Shieldem je spolu s odrušovací deskou a druhým Arduinem Nano ovládajícím režimy vřetene umístěno ve vymezeném prostoru, který je důkladně chlazen – jeden větší ventilátor saje vzduch zvenku, druhý menší ventilátor usměrňuje proudění dále do boxu.

Další obrázky v GALERII.